Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017

Kedvezményezett neve

Várgesztes Község Önkormányzata

Elérhetősége

2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

A projekt címe

Várgesztes csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése

A projekt azonosító száma

TOP-2.1.3-16-KO1-2019-00017

A projekt tervezett befejezési dátuma

2021.09.30.

A támogatás összege

100 000 000 Ft

Támogatás mértéke

100%

Rövid összefoglaló:

Várgesztes Község Önkormányzata 100 MFt, 100 %-os finanszírozású, Európai Uniós forrásból származó támogatást nyert el a település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztésére.

Várgesztes település Önkormányzata az elmúlt időszak vízkárainak kezelése, és a kártételek csökkentése érdekében elhatározta, hogy ütemezetten korszerűsíti a belterületi csapadékvíz elvezető rendszereit annak érdekében, hogy a lakó- és közösségi ingatlanok védelme megoldott legyen. Első lépésként 2015-ben elkészült a Várgesztes belterületeit védő övárok-rendszerhez kapcsolódó belterületi vízrendezési tanulmányterv; mely megalapozza a szakszerű és egységes szemléletű fejlesztést.

Jelen projekt keretében tervezett fejlesztés csak belterületet érint. A fejlesztési terület a település 85/1 hrsz.-ú Arany János utcájában, illetve a 109/2; 164/24 és 165/25 hrsz.-ú Összekötő utcájában valósul meg.

A beruházás műszaki tartalma:

Arany János utcai zárt csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója: Az 1-0 szakasz számú nyílt árokba a jelen projekt részeként felújításra, korszerűsítésre kerülő csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül érkező csapadékvíz zárt csapadékvíz elvezető rendszeren keresztül érkezik. Ezen rendszer rekonstrukciója elengedhetetlen ahhoz, hogy az érkező csapadékvíz biztonsággal levezethető legyen.

Arany János utcai nyílt vízelvezető rendszer korszerűsítése: Az Arany János utcában (1-1, 1-1-1 és 1-2 szakaszok) a meglévő nyílt részben burkolt, részben föld medrű árkokat korszerűsíteni szükséges ahhoz, hogy az érkező nagy mennyiségű csapadékvizek az árkokban (rendeltetésüknek megfelelően) kerüljenek elvezetésre az előzőleg jelzett zárt csapadékvíz csatorna szakaszokig.

Arany János utca – Vár utca csomópont – áteresz átépítése: A meglévő beton áteresz a méretezések alapján nem képes a délről érkező csapadékvizeket biztonsággal elvezetni, ezért szükséges nagyobb kapacitású áteresz beépítése.

Összekötő utca földmedrű árok burkolása: A meglévő földmedrű árok esetében a beomlott részeket eltávolításra kerülnek. Ezt követően kerül sor az előre gyártott mederelemek elhelyezésére és rögzítésére. A kivitelezés végén a burkolt út és az új mederelemes árok között a padka helyreállítása valósul meg.

Nincs esemény rögzítve!

Tájékoztató

2021. January 4., Monday 08:14

A mellékletben a 2021. évi szelektív-, zöld- és fenyőhulladék szállítási időpontokat tekintheti meg. A dátumokat a korábbi évek gyűjtési tapasztalatai és a hulladék mennyisége alapján határozta meg a szolgáltató.

Bővebben

Tartós élelmiszergyűjtést szervez a Katolikus Karitász

2020. November 27., Friday 06:42

A templomba járó vértessomlói, várgesztesi testvérek az adománynak szánt élelmiszereket leadhatják december 6-áig a szentmisék előtt és után a sekrestyében. Minden településen a helyi önkormányzattal közösen juttatják el a csomagokat a szerényebb körülmények között élők számára.

Bővebben

Tájékoztató

2020. November 16., Monday 20:26

2020. november 17-től megkezdődnek az aszfaltos, szegélyezett útépítési munkák.

Bővebben

Tájékoztató

2020. November 11., Wednesday 13:38

Az ön területileg illetékes ellátottjogi képviselője: Bukovics Szilvia.

Bővebben

Címünk

Vértessomlói Közös Önkormányzati Hivatal
2824 Várgesztes, Arany János utca 47.

Elérhetőségeink

Ügyfélfogadás

  • Hétfő: 13 - 16 óráig
  • Kedd: 8 - 12 óráig
  • Csütörtök: 8 - 12 óráig

Legnépszerűbb cikkek