Német Nemzetiségi Önkormányzat közmeghallgatásának anyaga

2018. May 18., Friday 07:53

Tisztelt Várgesztesiek!


Amint már megszokott dolog, hogy önkormányzatunk minden év májusában tartja közmeghallgatását, az idei évben is ebben az időpontban tartjuk. Ebben az időben már lezajlott az előző évi zárszámadás és már ismertté váltak az idei évben anyagi lehetőségeink, miután a közelmúltban tisztázódott a feladatalapú támogatás összege is.

Mivel a közmeghallgatás is rendes testületi ülésnek számít, ezért felkérem Beck Ferencnét a jegyzőkönyv hitelesítésére. Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy egyetértésüket kézfeltartással jelezzék.

A beszámolómat az eddigi gyakorlatnak megfelelően 3 részre osztottam.

Szeretnék kitérni a 2017. évi programokra, a testületi üléseinken hozott határozatokra és végül pénzügyi helyzetünkről szeretnék beszámolni.

Hagyományosan évi első rendezvényünk az elhurcoltakról való megemlékezés a Hősi emlékműnél. Az idei évben sikerült ebben egy kis áttörést, változtatást elérni, hiszen az iskolások bevonása is megtörtént.

Szeretném, ha ez a jövőben is így lenne. Községi megemlékezéseknek része kellene lennie az iskolások bevonásának.

2017-ben sajnos az előző évi gyenge bortermés miatt elmaradt a borverseny. Ez az idei évben április 06-án került megszervezésre, szép helyi sikerekkel, és az eddigiekhez képest rekord /37/ bormintával.

Meggyőződésem, hogy a borversenyek hozzájárulnak a helyi borkultúra fejlődéséhez. Ezúttal ragadom meg az alkalmat, hogy a borversenyen segédkezőknek köszönetet mondjak, hiszen a bírót szállítani kellett, zsíroskenyeret kellett készíteni, felszolgálni és külön köszönet az évek óta stabil stábnak, akik a bort szakszerűen kitöltik a poharakba.

A Passió előadásához önkormányzatunk ragaszkodik, mivel ezt őseink is előadták. Sajnos ez is elmaradt a tavalyi évben, de az idén ismét bemutatásra került a templomban az énekkar jóvoltából. Ebben nagy segítségünkre volt Dr. Kis József, aki évről évre segíti a betanulást.

Önkormányzatunk szeretné ezt a hagyományt évről évre megtartani.

Az egyházi jó kapcsolat jegyében vettünk részt a vértessomlói búcsúban és a várgesztesi Mária kegyhely zarándoklaton.

A Csengő Napon, Várgesztes egyik legnagyobb helyi ünnepén szívesen támogatjuk a műsorszervezést. Itt minden alkalommal egy Várgesztes jelvényt ajándékozunk a 8. osztályosoknak.

2017-ben az aug. 20-a tiszteletére rendezett Kulturális találkozót aug.19-én rendeztük meg. Sikerült német nyelvű szentmisét is szervezni, amelyet Havassy Bálint László tatai plébános celebrált. A misén pedig az énekkar közreműködött, igazi német énekekkel. Azt gondolom, hogy ez is a hagyományőrzés szép példája. Az idei évben is célul tűztük a német misét, már folynak az egyeztetések, de sajnos ez nem olyan egyszerű.

Ez alkalomból 8 kultúrcsoport fogadta el meghívásunkat és szép produkciókkal tették emlékezetessé a műsort.

Megyén kívül: Fejér és Pest megyei csoportok is részt vettek a találkozón. A találkozó végén vendégül láttuk a csoportokat, amelyeknek létszáma meghaladta a 150 főt.

Ezeknek a kulturális találkozóknak része, hogy az énekkar tagjai mindig egy helyi viseletből álló kiállítást is szerveznek, köszönet érte nekik, akik hangsúly helyeznek arra , hogy a helyi népviselet még fennmaradt részét a közönség számára bemutathatóvá teszik. Ez is, mint minden egyéb tevékenység jelentős munkát, figyelmet és ráfordítást igényel.

Szeptember 02-án kirándulás keretében az Etyeki Piknik-re látogattunk. Itt sikerült a Törley Pezsgőgyár alapborait megismernünk.

2017 szeptember 29-én önkormányzatunk részt vett a tatai Német Nemzetiségi Múzeumban szervezett Málenkij Robot kiállítás megnyitóján, amelyet Heinek Ottó, a magyarországi Németek Országos elnöke nyitott meg. Megrázó élményben volt részünk. Következő rendezvényünk támogatása a gesztesi búcsún közreműködő kürtös zenekar volt. A régi gesztesi búcsúkban a helyi zenekar közreműködött, most pedig az erdészet kürtös zenekara. Ez bizonyára különös hangulatot teremtett, de azért ennek is megvolt a különös varázsa. A mise után a kürtösökkel a faluházba mentünk, ahol saját boromat kóstolgatták, és süteményt szolgáltunk fel majd minden szereplő részére egy pezsgőt adtunk ajándékba.

2017. október 26-án könyvbemutatót szerveztünk a Faluházban a Svábok bejövetele című könyvből. A bemutató nagy sikert aratott az előadásra megjelentek körében. Az előadást követően értékes beszélgetésre került sor a kiadóval. Az a tapasztalatom, hogy kis községünkben is érdemes ilyen rendezvényeket szervezni.

Az óvodások Márton Napi rendezvényét minden évben támogatja önkormányzatunk, így 2017-ben is álltuk a vendéglátás költségeit.

Következő nagyobb szabású rendezvényünk és beruházásunk a filmbemutató volt, amelyet 2017. nov. 28-án tartottunk a rendező asszony Varga Ágota jelenlétében. A nemzetiségi önkormányzat vállalta a digitalizálás költségeit, ami 76.000,- Ft volt, de ezzel elérhetővé tettük azon érdeklődők számára, akiket ez érintett vagy -érdekelt. Szépszámú nézősereg jelent meg a bemutatóra. Bízom benne, hogy elértük azt a célt, amivel a film emléket állított a Várgesztesről málenkij robotra elhurcoltakról, és bemutatta Várgesztes múltját és jelenét 1998-ban.

További rendezvényünk az Ádventi Találkozó volt dec. 03-án, amelyen részt vett a Soroksári Vegyeskórus, a Városlődi Heimatklang Kórus, a Városlődi Szent Mihály Kvartett, továbbá a várgesztesi iskolások és a zeneiskolások Sági Richárd vezetésével. Szükségesnek tartom rendezvényeinkre a fiatalok bevonását, ezt igazolja az ádventi rendezvényünk is, ahol lehetőséget kapnak a helyi fiatalok.

A tavalyi évben a rendezvények sorát a Christkindl Találkozó zárta 2017. dec. 09-én. A megyei csoportok mellett két Fejér megyei csoport, Gánt és Újbarok iskolásai is színesítették a programot. Öröm volt hallgatni a Mundart-ban megszólaló gyerekek előadásait. A találkozóra nagy volt az érdeklődés, bizonyítja a zsúfolásig megtelt nézőtér. Az önkormányzat célja, hogy ezt a rendezvényt évről évre megrendezi. Ez egyúttal főpróbája a csoportoknak a karácsonyi, dec. 24-i házról-házra járásnak.

Azt gondolom, hogy rendezvényeinkkel gazdagabbá tettük a falu kulturális programjait és több ember számára szereztünk szép élményeket, ápoltuk a hagyományt.

Beszámolóm 2. részében szeretnék a testületi ülésekbe egy kis betekintést nyújtani.

2017. év első ülését 2017. január 27-én tartottuk. Ezen az ülésen hoztunk döntést a települési önkormányzattal megkötött együttműködési megállapodással kapcsolatban, alkottuk meg a 2017. évi Programtervünket, adtuk le vagyonbevallásainkat és adtuk egyetértésünket az általános iskolai felvételi körzet kialakításához.

Második ülésünket február 10-én tartottuk. Ezen alkottuk meg a 2017.évi költségvetést.

A 3. ülésünkre április 20-án került sor. Itt döntöttünk arról, hogy az önkormányzat bemutatkozó anyaga kerüljön fel a honlapra, döntés született arról, hogy milyen programjainkra nyújtunk be pályázatot a megyénél, elfogadtuk 2016. évi zárszámadásunkat. 

4. ülésünkön május 04-én hoztunk döntést a Vértessomlói Német Nemzetiségi Általános Iskola intézményvezetői álláshelyével kapcsolatban.

5. ülésünket június 27-én tartottuk. Ekkor alkottuk meg költségvetésünk módosítását, amely a feladatalapú támogatás miatt vált szükségessé. Ezen az ülésen döntöttünk a Valahol a Duna mentén című film digitalizálásáról, döntöttünk arról is, hogy a helyi német nyelvű mondásokat összegyűjtjük és itt osztottuk el az aug. 19-i rendezvénnyel kapcsolatos feladatokat.

6. ülésünkön szeptember 07-én fogadtuk el az I. félévi költségvetésünket, döntöttünk a könyvbemutató megszervezéséről, megbeszéltük a Christkindl Találkozóval kapcsolatos előkészületi feladatokat és döntöttünk arról, hogy búcsúra a Kürtös zenekart szerény elismerésben részesítjük.

7. ülésünkre október 24-én került sor. itt döntöttünk a Valahol a Duna mentén című film bemutatásának időpontjáról, amelyre nov. 28-án került sor. Ezen az ülésen vetettem fel a képviselőknek, hogy az önkormányzat szervezhetne az óvodások-iskolások részére egy német nyelvű gyermek-előadást. Az óvodavezető és iskolavezető javaslatára erre 2018-ban kerülhetne sor. Ez meg is történt 2018. február 13-án a farsang utolsó napján. A résztvevő gyerekek és szülők jól érezték magukat az előadáson, hiszen a gyermekek bevonásra kerültek a produkcióba. Úgy gondolom, hogy ezzel az előadással is támogattuk az óvoda és iskola nemzetiségi programját.

2017. évi utolsó ülésünkön értékeltük éves tevékenységünket, megbeszéltük azon teendőinket, aminek segítségével támogatni tudjuk, hogy a 2018. évi parlamenti választásokon Ritter Imre önálló képviselőként tudja szolgálni a magyarországi németséget. Ritter Imre támogatásához községünkben is több regisztrációra volt szükség. Előzetesen 29 fő volt regisztrált, ehhez járult még hozzá 22 fő, tehát összesen 51 fő regisztrált Várgesztesen. Ma már mindannyian tudjuk, hogy Ritter Imre bejutott a parlamentbe. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem a regisztráltaknak, hogy szavazatukkal hozzájárultak, ahhoz, hogy németségünknek legyen önálló képviselője, aki a parlamentben tudja érdekeinket képviselni.


Beszámolóm végén anyagi helyzetünkről, 2017. évi nagyobb kiadásainkról szeretném a lakosságot tájékoztatni:

2017.évi össz. költségvetési bevétel2.757. 726,-Ft

Nagyobb összegű kiadások:

Aug. 19-i Kulturális találkozó485.000,-Ft
Ádventi Találkozó101.342,-Ft
Christkindl Találkozó120.611,-Ft
Film digitalizálás80.000,-Ft
Neue Zeitung előfizetés27.000,-Ft
Könyvvásárlás37.000,-Ft
Buszköltség100.250,-Ft
NAV Eü. hozzájárulás67.000,-Ft
NAV. Szem. jöv. adó37.000,-Ft
Iratmegsemmisítő26.810,-Ft
Bankköltség
16.436,-Ft
Kevesebb