Sarlós Boldogasszony Búcsú: mert jó nekünk itt összegyűlni…

2023. July 3., Monday 11:27

Több százan érkeztek július 2-án Vértessomlóra a Sarlós Boldogasszony Búcsúra a környékbeli falvakból, Várgesztesről, Környéről, a távolabbi településekről, és külhonból is: megtelt a templomtéren felállított rendezvénysátor, és a környező fák alatti padok is a hívekkel, zarándokokkal.

A szép számú körmenet a Kápolnától indult a falu határában álló, gyönyörű természeti környezetben épült kegyhelyhez, melyhez idén is csodálatos virágkompozíciókkal ékesített út vezetett.

A templomtéri rendezvénysátorban Pfiszterer Zsuzsanna, Vértessomló díszpolgára német és magyar nyelven ismertette röviden a kegyhely történetét: a galántai és fraknói gróf Esterházy József, a terület birtokosa és a templom kegyura a tiszttartójával történt egyeztetés után 1733-ban hívott a vidékre német telepeseket. Az első vállalkozó szelleműek 1734. május 1-jén érkeztek, akikkel 1737-ben már örökös szerződést kötött. A telepesek elsőként a Köves forrásnál tartottak pihenőt, majd csengő hangját követve az erdőbe jutottak, ott egy kis kápolnát találtak, s a jelenlegi kegytemplom főbejárata feletti kronogramma tanúsága szerint 1735-ben már fel is újították. A ferences rendi szerzetes, Publer András nyújtott a közösségnek lelki támaszt, Magyaróvárról ő hozta el 1734-ben a kegyképet, a szomorúak vigasztalóját. A kegyhely 1875-ben nyerte el jelenlegi formáját.

Évszázadok óta jövünk el a szomorúak vigasztalójához, így ma is. Köszönetet mondani a kapott, megélt és átélt szépért, jóért, egészségünkért. Hazajövünk, mint gyermek bújik édesanyjához. Mert jó nekünk itt összegyűlni, égi édesanyánk szentélyében. Neki hálát, köszönetet mondani, segítségét kérni. Mária kegyesen meghallgat, Mária oltalmat nyújt, Mária csodákat visz végbe – fogalmazott a díszpolgár, majd Visnyei László plébános fejezte ki köszönetét Spányi Antal megyés püspök számára, hogy idén is elfogadta a Vértessomló Római Katolikus Plébánia meghívását, egyben üdvözölte a megjelent vendégeket, köztük Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselőt, a településvezetőket, híveket, paptestvéreket, zarándoktestvéreket, gyóntató atyákat. A plébános a hívek nevében a kegykép egy másolatával köszöntötte Spányi Antalt püspökké szentelésének negyedszázados évfordulója alkalmából.

Örömmel jöttünk, mint már annyi éven keresztül, hogy imádkozzunk, együtt kérjük a Boldogságos Szűz Mária égi közbenjárását és az Úr áldását az életünkre, a gyermekek életéért, a betegek gyógyításáért, a világ békéjéért – hangzott el a megyéspüspöktől, aki a vértessomlói nyári egyházi ünnepről így fogalmazott: ezt az ünnepet a mi magyar népünk Sarlós Boldog Asszonynak nevezi. Mi itt, ebben a Székesfehérvári Egyházmegyében a különböző tájegységek zarándokhelyeinek megpróbáltunk sajátos jelentést, sajátos üzenetet adni. Úgy gondoltuk, a somlói kegyhelynek, ennek a csodálatosan szép és ősi zarándokhelynek az lesz a legméltóbb üzenete a mai emberhez, hogyha itt együtt, közösen imádkozunk azokért a házaspárokért, akik gyermeket szeretnének, hogy kettejük szerelméből család lehessen. Hogy imádkozunk azokért, akik szeretnének a betegségtől megszabadulva újra egészséget, életet találni, hogy Istent dicsérjék, és az útját járhassák… Itt imádkozunk együtt Máriához, a béke királynőjéhez, hogy adjon a világnak békességet. Olyan esztelen az ember, aki rombol és pusztít és továbbrombol és pusztít, és még inkább rombol és pusztít, és azt hiszi, ez az út a békéhez vezet. Pedig mindenki láthatja és mindenki tudja teljes bizonyossággal: csak a szenvedés nő, csak az emberi szívek fájdalma lesz keserűbb, nem bölcsők, hanem koporsók fognak gyarapodni...

Az ünnepi szentmisét követően Veres Zoltán vármegyei jegyző átadta Igó István, Vértessomló polgármestere részére a Vármegyejáró sorozat Vértessomlót bemutató filmjét, melyet az esti órákban az érdeklődők meg is tekinthettek a kegytemplom mellett felállított nagysátorban.

A Sarlós Boldogasszony Búcsú keretében ezúttal a templomban 26 hálaszívet helyeztek el, amelyeket a közbenjárásra született gyermekek szülei kérésére készíttetett az egyházmegye, a gyermekek nevével és születési dátumával.

Az esemény képeit a Galériában tekintheti meg.

Kevesebb