Szja-visszatérítés: rendkívüli kormánydöntés

2022. January 26., Wednesday 09:36

A Kormány 17/2022. (I. 24.) Korm. rendelete a veszélyhelyzetre tekintettel a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítés előlegének követelésfoglalás alóli mentesítéséről címmel jelent meg kormánydöntés a hétfő esti közlönyben.

Ez lényegében egyetlen fontos paragrafusból áll, a hatályba léptető rendelkezésen túl. Ez a pont kimondja:

"A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Törvény) 26. alcímében foglalt, a gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítésével kapcsolatos kedvezmény, ekho-kedvezmény, valamint visszatérítés előlege tekintetében, a Törvény 32. § (4) bekezdésében foglaltakon túl, a megállapított előlegre a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 110. §-a szerinti követelésfoglalást foganatosítani nem lehet."

A bírósági végrehajtásról szóló törvény említett paragrafusa azt mondja ki, hogy "ha az adósnak harmadik személlyel szemben követelése van, illetőleg az adós harmadik személlyel olyan szerződést kötött, amelyből később követelése keletkezik, a végrehajtó a követelést lefoglalja, egyúttal a harmadik személyt nyilatkozatra hívja fel, figyelmeztetve őt a 112. és 113. § szerinti jogkövetkezményekre".

Mindez azt jelenti tehát, hogy a kormány a veszélyhelyzettel felruházott jogkörével kiiktatja az szja-visszatérítés összegére vonatkozó esetleges követelésérvényesítést. Vagyis ha olyan család jut - többségében február közepén - plusz pénzhez, ahol a hitelezőnek követelése áll fent az érintettel szemben, akkor a hitelező nem juthat a pénzéhez az szja-visszatérítés terhére.

Kevesebb