Köszöntötték a falu pedagógusait

2021. June 11., Friday 19:33

Tavaly a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradt az ünneplés, de csütörtökön megtartották, s immár hatodik alkalommal köszöntötték a Faluházban Várgesztes pedagógusait, óvodapedagógusait és a munkájukat segítő dolgozókat.

A gyerekek köszöntötték, majd ajándékozták meg virággal az ünnepelteket, akikkel Rising Károlyné polgármester is megosztotta gondolatait. Mint elmondta, a pedagógusok, az óvoda pedagógusok és a dajka nélkül Várgesztes közintézményeiben nem valósulna meg az oktatás-nevelés, a kulturális ismeretek átadása, a gyermekek ellátása.

- Magam nagy tisztelője vagyok azoknak az embereknek, akik olyan mesterséget választanak, amit a megszerzett tudások átadásával tudnak gyakorolni. Nagy dicsőség, ha valaki több évtizedes munka, nevelés, kutatás és publikálás után elfoglalhat egy professzori széket. Úgy gondolom, hogy legalább ilyen nagy jelentősége van annak, amikor alsó tagozatos iskolások vagy óvodások szakszerű oktatásával, nevelésével, fejlesztésével foglalkozik a tanító és az óvónő munkatársaival.

- A tantárgyi ismeret átadás mellett ezen időszakban mind a szülők, mind a pedagógusok személyes példamutatása, a viselkedés kultúrája egész életre kihat. Valamennyien könnyen felidézhetjük kedvenc óvónőnket és tanítónkat. Tisztán emlékszünk halk és kedves szavaikra, bíztató mosolyukra, gesztusaikra, szabályosan rajzolt betűikre. A felsőben megnövekedett feladatok és elvárások során újra átélhetjük ezeket és szinte érezhetjük korábbi támogatásukat.

A településvezető az elismerő gondolatok mellett szólt az elmúlt időszakban jelentkező problémákról is: a tanult mesterségből adódóan, az eredményesség érdekében a Covid járvány idején az önképzés, a tanítás mellett a szülőket is képezni kellett volna, de legalább hasznos információkkal ellátni. A gyermekek az online képzést követően érdemjegyeket kaptak, míg volt tanító, aki önmaga is kínlódott az online órákkal. A szülőknek nem egyszer problémát okozott a gyermekeiknek elküldött személytelen feladatsor, hogy nem kaptak javítást, hogy nem tudták, jól segítik-e csemetéjüket. Néhány szülő szembesült azzal, hogy alig tudja motiválni gyermekét és mennyire nehéz pl. 2 gyermek figyelmét lekötni, a kétféle feladattal haladni a saját munkája mellett.

- Hogy mindezek milyen hatással lesznek későbbi életükre, ma még nem tudjuk megítélni. Én bízom önmagunkban, ezért abban reménykedek, hogy szeptembertől újult erővel és némi módosítással leküzdhetők a jelenlegi elégedetlenségek. A közös cél, a gyermekek nevelése érdekében több lesz a személyes megbeszélés, nem csak hirdetőtáblán üzen az óvodapedagógus a szülőnek. A két vezetőnek töménytelen mennyiségű adminisztrációs kötelezettsége van a jogszabályok szerint, mégis elvárás a fenntartó részéről, hogy tájékoztassák a szülőket, legyenek következetesek. Az elmaradt információ vagy üzengetés nem hozhat eredményt. Jó lenne, ha a házirendet nem csak járvány idején, hanem egész évben kötelezően betartatnák. Jó lenne, ha a pedagógusok és szülők közti vélt vagy valós ellentétek rendezésre kerülnének, és nem a gyermekek jelenlétében zajlanának. Örömmel mondom, hogy mind az óvodások, mind az iskolások szeretnek idejárni, szeretik társaikat, szeretik nevelőiket – fogalmazott Rising Károlyné.

Az ünnepséget követően a jelenlévők felkeresték a régi iskolát, ahol megkoszorúzták Molnár János tanító emléktábláját, aki 45 éven keresztül, 1931-1976 között volt a gesztesi iskola igazgatója, tanítója és sokak szerint Várgesztes népnevelője.

Az esemény képeit a Galériában tekintheti meg!

Kevesebb