Emlékezők a kopjafánál

2021. March 16., Tuesday 18:58

Az önkormányzat nevében Rising Károlyné polgármester és a Hagyományőrzők elnöke, Vörös Sándorné a biztonsági előírások szigorú betartása mellett helyezte el nemzeti ünnepünkön a kegyelet koszorúját a kopjafánál.

Mint az emlékezetes, 173 évvel ezelőtt Petőfi 8 óra körül a Pilvax-kávéházba ment március 15-én, hogy társaival találkozzon. Itt Jókai felolvasta a 12 pontot és a proklamációt. Petőfi elszavalta a Nemzeti dalt. Innen indultak el az előzetes megállapodás szerint először a jogi egyetemhez az Egyetem utcába. Innen az Újvilág utcai orvosi egyetemre mentek, félbeszakították az egyetemi előadásokat. Ekkor már nemcsak az ifjúság vette őket nagy tömegben körül, hanem az utcáról is nagy közönség csatlakozott hozzájuk, mely nőttön nőtt.

Délelőtt a tömeg Landerer és Heckenast könyvnyomdájához vonult a Hatvani utcába. A nyomdatulajdonost a kikiáltott tizenkét pontú program és Petőfi költeményének cenzúra nélküli kinyomatására szólították fel, ellenállásának esetén az el nem kerülhető kényszerítést helyezvén kilátásba. Míg a nyomtatás tartott, Petőfi, Jókai, Vasvári, Egressy és Irányi beszédet intéztek a néphez.

Délután kiszabadították Táncsicsot, a nép önkezeivel vontatta át kocsiját Budáról a Nemzeti Színház teréig – így kezdődött a forradalom, aminek üzenetei és tanulságai máig hatnak, s ami meghatározó eseménnyé vált nemzeti ünnepeink sorában.

Kevesebb