Tájékoztató a jóléti támogatásokról

2020. June 16., Tuesday 06:25

Az idei évben máshogy zajlanak a társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások kapcsán a lejelentési kötelezettségek és lehetőségek, változott többek között a támogatások kifizetésének időtartama is. Az alábbi összeállítás a legfontosabb változásokról szól.

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló jogszabályok szerint az iskoláztatási támogatás (családi pótlék) a tanulói jogviszony fennállása esetén vehető igénybe. A tanulmányait befejező gyermek esetében a tanulói jogviszony az első vizsgaidőszak utolsó napján szűnik meg. Ennek dátuma intézménytípusonként változik, míg egy gimnázium esetében idén június 17-e ez a dátum, addig szakképző intézményekben június végéig tart a jogviszony. A családi pótlékban részesülő szülőnek a gyermek tanulói jogviszonyának megszűnését, a megszűnést követő 15 napon belül kell írásban bejelentenie az ellátást megállapító Kormányhivatal felé. A bejelentés megtehető postai úton, elektronikusan Ügyfélkapun keresztül, vagy személyesen bármelyik Kormányablakban, illetve a Kormányhivatal családtámogatási ügyfélszolgálatán. A veszélyhelyzetre tekintettel meghozott kormányzati intézkedések alapján a köznevelési intézményben, vagy szakképző intézményben tanulmányokat folytató gyermek tanulói jogviszonyának megszűnése esetén a családi pótlékra való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnését követően szűnik meg, azonban ez a bejelentési kötelezettséget nem érinti. A családtámogatási szakterület gondoskodik a veszélyhelyzet időtartama alatt az ellátások továbbfolyósításáról.

Gyermekgondozási díj

A gyermekgondozási díjra (GYED) való jogosultság a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbodik, ha a jogosultság a veszélyhelyzet kihirdetésekor (2020. március 11-én), vagy azt követően szűnik, vagy szűnt meg, azaz azon gyermekek jogán megállapított és folyósított gyermekgondozási díjak kerülhetnek meghosszabbításra, ahol a gyermek a második életévét, ikergyermekeknél a harmadik életévüket 2020. március 11. napján, vagy azt követően (de még a veszélyhelyzet alatt) töltik be. Megváltozott munkaképességűek ellátása A veszélyhelyzet alatt lejáró rehabilitációs ellátás csak a veszélyhelyzet megszűnését követő második hónap utolsó napján szűnik meg.

GYES, GYET

A veszélyhelyzet alatt lejáró gyermekgondozási segély (GYES) és gyermeknevelési támogatás (GYET) ellátások a veszélyhelyzet időtartamára továbbfolyósítására kerülnek. A továbbfolyósított gyermekgondozási díj miatt a veszélyhelyzet ideje alatt induló gyermekgondozási segély ellátások későbbi időponttól, a gyermekgondozási díj megszűnésétől kerülnek folyósításra.

Árvaellátás

A magyarországi felsőoktatási intézményben nappali képzésen tanulmányokat folytató, árvaellátásban részesülő személyek tanulmányainak rendszeres időközönkénti igazolásához a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2020 márciusában küldte ki ügyfelei részére azt a formanyomtatványt, mely a 2019/2020-as tanév második félévi tanulmányok igazolására szolgál. Az igazolás megküldésének elmaradása miatt az érintettek árvaellátásának folyósítása nem kerül felfüggesztésre.

Egészségkárosodás megállapítását szolgáló felülvizsgálatok

A veszélyhelyzet fennállása alatt az egészségi állapottól, fogyatékosságtól függő ellátások felülvizsgálata nem végezhető el. A veszélyhelyzet ideje alatt a megváltozott munkaképesség címén folyósított özvegyi nyugdíj, árvaellátás, valamint az egészségkárosodásra tekintettel megállapított baleseti járadék, rokkantsági járadék, bányászok egészségkárosodási járadéka ellátásokban részesülő ügyfeleket orvosi felülvizsgálathoz szükséges irat megküldésére nem kérjük fel, illetve ezek hiányában az esedékes orvosi felülvizsgálatok elvégzését nem kezdeményezzük az orvos szakértői szervnél, arra a veszélyhelyzet megszűnését követően kerül sor.

A veszélyhelyzet ideje alatt lejáró magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás és bányászati kereset kiegészítés ellátások folyósítása a felülvizsgálat elmaradása miatt nem szüntethető meg.

Kérik a tisztelt Ügyfeleket, hogy figyeljék a veszélyhelyzet utáni tájékoztatásokat, mert akkor az elmaradt felülvizsgálatok pótlására sor kerül, illetve az egyéb jogviszonyok igazolását, iratokat be kell nyújtani, hogy a különféle jogosultságok ne szűnjenek meg.

KEM Kormányhivatal

Kevesebb