Sok minden megújul a faluban, de a vár nem

2020. March 4., Wednesday 13:23

Élénk érdeklődés kísérte a gesztesi önkormányzat keddi közmeghallgatását, amelyen elsőként a választók bizalmát köszönte meg Rising Károlyné.

Mint azt a polgármester prezentációja során elmondta, az önkormányzat a hatályos jogi kötelezettségek alapján kötelező és önként vállalt feladatait a képviselő-testület irányításával és a hivatal dolgozóival, intézményei révén valósítja meg.

Az idei évben közel 400 millió forinttal gazdálkodnak a tervek szerint, de ez az összeg már tartalmazza a TOP-os és egyéb pályázatok forrásait is. Az óvoda működtetésére 17 milliót, míg a Faluház üzemeltetésére 32 milliót szánnak. Az egyik legnagyobb gondja a falunak a vízelvezetés. A probléma megoldására elkészült a „Várgesztes belterületeit védő övárok-rendszerhez kapcsolódó Vízrendezési Tanulmányterv”. Az első szakaszra 40 millió Ft vissza nem térítendő összeget nyertek a TOP-ban. Az összeg az Önkormányzat elkülönített számláján van. Ezzel kapcsolatban többletforrásért fordult az önkormányzat az Irányító Hatósághoz, amit még nem hagyott jóvá. Ez közel 12 millió Ft. Ennek ellenére az önkormányzat saját forrása terhére megkezdi a beruházást. A beruházás során a Széna út aszfaltos lesz pályázati forrásból, a Széna úti kereszteződéstől a Faluházig pedig helyi forrásból.

Folytatásként újabb benyújtott TOP pályázatból kívánják megoldani az Arany János utca páratlan oldalának árok rendszerét a bolttól a Malom út felé. Az Összekötő út jobb oldalán lévő vízelvezető árkot burkolni szükséges a nagy forgalom, a lezúduló esővíz miatt. A Vár utca tulajdonjogának rendezése után cserélni szeretnék az aszfaltos burkolatot. Más pályázati összegből aszfaltozzák az Összekötő utat a Vadászdombi kereszteződéstől a Hegyalja útig várhatóan még ez évben, és szeretnék megvalósítani a Somhegy és Vadászdomb utcák felújítását is. A legnagyobb projekt keretében várhatóan megújul a falu főutcája, az Arany János utca burkolata a Villaparkig.

A polgármester a továbbiakban szólt a turisztikai fejlesztési tervekről, a tavalyi eszközfejlesztésről, az új játszótéri eszközök beszerzéséről, valamint az új falubusz várhatóan nyár végi megérkezéséről.

Rising Károlyné sajnálattal jelentette be, hogy a település legnagyobb vonzerejével, a várral kapcsolatban született kormánydöntés értelmében: a Magyar Állam „eláll” a Nemzeti Várprogram keretén belül a Gesztesi vár felújításától.

A közmeghallgatás témái között szerepelt még többek között a helyi támogatások rendszere, a civil közösségek pénzügyi segítése, majd a lakossági hozzászólások következtek, amik elsősorban a gesztesi vár sorsával, illetve a községháza mögötti terület pihenőpakká alakításával voltak kapcsolatosak.

A közmeghallgatás teljes anyagát a MOZAIK menüben tekintheti meg!

Kevesebb